Czym jest toksoplazmoza oczna?
11

A A A

Toksoplazmoza to groźna choroba zakaźna, która jest wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Toxoplasma gondii. Większość populacji miała w swoim życiu kontakt z tym pasożytem, co można stwierdzić na podstawie badania odczynu serologicznego. Nie wszyscy jednak zachorują na toksoplazmozę, bowiem jest to uzależnione od wielu czynników.

Czym jest toksoplazmoza oczna?

Toksoplazmoza oczna może być bardzo groźna, fot. helgabj via Compfight cc

Toksoplazmoza oczna

Jedną z najbardziej charakterystycznych odmian tego schorzenia jest toksoplazmoza oczna, która rozwija się najczęściej u osób zakażonych w czasie rozwoju prenatalnego. Obecnie uważa się, że toksoplazmoza oczna jest późnym powikłaniem wrodzonego zakażenia – postać nabyta toksoplazmozy ocznej pojawia się bardzo rzadko. Objawy tego schorzenia najczęściej rozwijają się w obrębie jednej gałki ocznej, jednak w przypadku nawracającej toksoplazmozy ocznej, patologiczne zmiany dotyczą całego narządu wzroku.

W postaci wrodzonej tego schorzenia pojawiają się nieodwracalne zmiany w budowie oka, np.:

  • małoocze
  • niedorozwój siatkówki
  • niewykształcenie się rogówki
  • niewykształcenie się gałki ocznej

Poza tym, pojawiają się liczne zmiany zapalne w błonie siatkowej i naczyniowej, co skutkuje częstymi wysiękami. Ogniska zapalne mogą również przybierać formę krwotoczną. Po przebyciu zapalenia, w miejscu objętym odczynem dochodzi do powstawania małych blizn, które znacznie ograniczają pole widzenia.

Jednak patologiczne zmiany przez długi czas mogą nie dawać znać o sobie, jednak w pewnym momencie chory zaczyna skarżyć się na zamazanie pola widzenia, drobne mroczki i inne artefakty. Choroba ta jest niezwykle podstępna, ponieważ w fazie wczesnego rozwoju, można ją zdiagnozować tylko i wyłącznie przy pomocy badania dna oka.

Leczenie toksoplazmozy ocznej

Toksoplazmoza bez wątpienia należy do chorób trudnych do wyleczenia. Terapia farmakologiczna wymaga stosowania leków, które nie do końca są obojętne dla zdrowych tkanek organizmu. Są to leki sterydowe, które działają przeciwzapalnie, jednak wywierają silny wpływ na metabolizm białek, tłuszczów oraz węglowodanów. Poza sterydami, stosuje się jeszcze terapię środkami przeciwpierwotniakowymi oraz antybiotykami, które dodatkowo chronią osłabiony organizm przed infekcjami bakteryjnymi.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*