Toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego
9

A A A

Toksoplazmoza OUN (ośrodka układu nerwowego) występuje bez wątpienia najrzadziej spośród wszystkich odmian choroby, jednak ma ona najcięższy przebieg i o wiele bardziej niekorzystne rokowania.

Kto jest zagrożony?

Schorzenie to pojawia się w warunkach znacznego niedoboru odporności, dlatego najwięcej przypadków tej choroby stwierdza się wśród chorych na AIDS. Możliwe jest jednak nabyte zakażenie u osób z innymi, ciężkimi dysfunkcjami układu immunologicznego, a także poddawanych intensywnej kortykosteroidoterapii oraz immunosupresji.

Przebieg

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym są nieodwracalne, co jest związane z ograniczonymi możliwościami regeneracyjnymi tkanki nerwowej. W przebiegu toksoplazmozy dochodzi do rozległych zmian zapalnych o charakterze rozsianym, mogących występować zarówno w całym mózgowiu, jak i tylko w określonych miejscach. Najczęściej zajęte są obszary jądra ogoniastego, pogranicza korowo – podkorowego oraz wyściółki komór.

Dowiedz się więcej o działaniu układu nerwowego:

Mózg i układ nerwowy (Brain and nervous system) – część I – Tajemnice ludzkiego organizmu

Objawy

  • Zainfekowane komórki nerwowe w wyżej wymienionych obszarach obumierają, a w tych miejscach powstają zwapnienia.
  • Ponadto dochodzi do powstawania cyst wewnątrzkomórkowych, co powoduje dalsze, rozległe uszkodzenia tkanki.
  • Pojawia się także wodogłowie, które jest wynikiem zaburzeń krążenia płynu mózgowo – rdzeniowego. Nie zawsze udaje się wyrównać ciśnienie za pomocą nieinwazyjnych metod, niekiedy konieczne jest zastosowanie odbarczenia.
  • W przebiegu toksoplazmozy OUN, bardzo często pojawia się także ropień mózgu, co jest wynikiem zbierania się w jednym miejscu zakażonego materiał. W zależności od wielkości oraz lokalizacji ropnia, dochodzi do zaburzeń odpowiednich funkcji życiowych.
  • Najcięższą postacią kliniczną toksoplazmozy OUN jest torbielowatość mózgu. Pacjent skarży się przede wszystkim na bóle głowy, zawroty oraz zaburzenia równowagi.
  • Częstym objawem jest również oczopląs oraz trudności z koncentracją, pojawiają się też zaburzenia natury psychicznej.
  • Podłoże neurologiczne mają również drgawki o różnym charakterze oraz zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni. Postępujący proces chorobowy obejmuje niekiedy rdzeń kręgowy, co powoduje porażenie nerwów czaszkowych oraz rdzeniowych – wynikiem tego są niedowłady kończyn, zaburzenia oddychania, a także połykania.
  • W skrajnych przypadkach stan zapalny obejmuje struktury w mózgu, odpowiedzialne za gospodarkę hormonalną, czego efektem są poważne zaburzenia regulacji hormonalnej.

Rokowania

Toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego to bardzo ciężka choroba, gdzie liczba zgonów stanowi stosunkowo wysoki odsetek. Uszkodzeniu ulega wiele struktur, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie wielu kluczowych narządów.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*